Vad vi gör

Mellersta Nylands Brandkårsförbund rf  (MNB ) är ett lokalförbund som sammanknyter brandkårer från kommunerna Helsingfors, Esbo, Vanda, Kyrkslätt och Grankulla. MNB är ett lokalförbund under Finlands Svenska Brand- och räddningsförbund (FSB ).

Vi ordnar tävlingar, säljer förtjänsttecken och ordnar lokalt FSB:s evenemang.

(kongress, höst/vårmöte, ungdomsläger mm)

Vi har ett tält som medlemskårerna får låna, tältet förvaras i Köklax, så kontakta ungdomsledaren!