UNGDOMSVERKSAMHET

 

OM MAN VILL HITTA EN ALLMÄNNYTTIG OCH BRA VERKSAMHET FÖR UNGDOMAR, SÅ SKA MAN GÅ MED I BRANDKÅREN. DÄR LÄR MAN SIG ATT JOBBA TILLSAMMANS TA HAND OM VARANDRA OCH BLAND ANNAT MYCKET OM FÖRSTA HJÄLP, FÖRSTAHANDSSLÄCKNING MM OCH ÖVAR BRANDMANNAFÄRDIGHETER PÅ ETT SÄTT SOM PASSAR UNGDOMAR.  DESSUTOM FÅR MAN DELTA I TÄVLINGAR, LÄGER OCH ANDRA ORDNADE TILLSTÄLLNINGAR.

TA KONTAKT MED UNGDOMSLEDAREN I DEN BRANDKÅR SOM LIGGER PÅ DIN HEMORT!

 

MNB:S VERKSAMHET SKÖTS AV UNGDOMSLEDARE PAUL WOLFF OCH VICE UNGDOMSLEDARE DICK SANDSTRÖM. VERKSAMHETEN HAR LEGAT NERE I NÅGRA ÅR MEN NU BÖRJAR VI MED EN NY TÄVLING OCH I SOMMAR ETT VECKOSLUTSLÄGER. ANNARS DELTAR VI OCKSÅ I VERKSAMHET SOM ORDNAS AV FINLANDS SVENSKA BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND. UNGDOMSLEDAREN SITTER MED I FSB:S UNGDOMSARBETSUTSKOTT.

 

AKTUELLT

UNGDOMARNAS VÅRTÄVLING HÅLLS 20.04.2020 PÅ STATION LU10

MNB:S VECKOSLUTSLÄGER FÖR UNGDOMAR ÄR UNDER PLANERING MEN KOMMER ATT HÅLLAS I SOMMAR 2020

 

UNGDOMARNAS VÅRTÄVLINGS STADGAR

STADGAR ALLMÄNT

FSB:S VERKSAMHET FÖR UNGDOMAR 2020