UNGDOMSVERKSAMHET

 

OM MAN VILL HITTA EN ALLMÄNNYTTIG OCH BRA VERKSAMHET FÖR UNGDOMAR, SÅ SKA MAN GÅ MED I BRANDKÅREN. DÄR LÄR MAN SIG ATT JOBBA TILLSAMMANS TA HAND OM VARANDRA OCH BLAND ANNAT MYCKET OM FÖRSTA HJÄLP, FÖRSTAHANDSSLÄCKNING MM OCH ÖVAR BRANDMANNAFÄRDIGHETER PÅ ETT SÄTT SOM PASSAR UNGDOMAR.  DESSUTOM FÅR MAN DELTA I TÄVLINGAR, LÄGER OCH ANDRA ORDNADE TILLSTÄLLNINGAR.

TA KONTAKT MED UNGDOMSLEDAREN I DEN BRANDKÅR SOM LIGGER PÅ DIN HEMORT!

 

MNB:S VERKSAMHET SKÖTS AV UNGDOMSLEDARE DICK SANDSTRÖM OCH VICE UNGDOMSLEDARE PETER WÄCHTER. VERKSAMHETEN HAR STARTAT PÅ NYTT EFTER COVID-19 PANDEMIN.  NÄSTA TÄVLING BLIR PÅ VÅREN 2023. ANNARS DELTAR VI OCKSÅ I VERKSAMHET SOM ORDNAS AV FINLANDS SVENSKA BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND. UNGDOMSLEDAREN SITTER MED I FSB:S UNGDOMSARBETSUTSKOTT.

 

AKTUELLT

TIDPUNKTEN OCH PLATSEN FÖR UNGDOMARNAS VÅRTÄVLING BESLUTS PÅ ÅRSMÖTET DEN 31.03.2023

 

 

UNGDOMARNAS VÅRTÄVLINGS STADGAR

STADGAR ALLMÄNT