MNB ORDNAR TRE OLIKA TÄVLINGAR FÖR MANSKAP JUBILEUMSTÄVLINGEN (SOM FÖLJER FSB:S STADGAR FÖR MÄSTERSKAP I REDSKAPSHANTERING) 

HÖSTTÄVLING 

VINTERTÄVLING

EN FÖR UNGDOMAR

  VÅRTÄVLING

EN FÖR DAMER

 MINIATYRSAMPO

(SOM FÖLJER FSB:S STADGAR FÖR MÄSTERSKAP I REDSKAPSHANTERING)

 

HÖSTTÄVLINGSSTADGAR

STADGAR FÖR HEMLIG VINTERTÄVLING

UNGDOMARNAS VÅRTÄVLINGSSTADGAR

ALLMÄNNA STADGAR GÄLLANDE ALLA TÄVLINGAR

FSB:S STADGAR FÖR MÄSTERSKAP I REDSKAPSHANTERING

Hösttävlingens resultat:

1. Helsingfors FBK 22,5 poäng

2. Bobäck FBK 21,5 poäng

3 Evistkog FBK 20,5 poäng

4 Långvik FBK I 17 poäng

5. Långvik FBK II 16,75 poäng

6. Veikkola FBK 16,25 poäng

7. Köklaks FBK 13,5 poäng

Maximala poängantalet 27 poäng