Verksamhetsplan för versamhetsperioden 2022 – 2023 (uppdaterat oktober 2022)

 • Objektbesök vid Sammalvuoren metrovarikko i Esbo, under hösten
 • Hösttävling 14.11.2022, platsen hemlig
 • Vintertävling 29.01.2023, platsen hemlig
 • Föreläsning om aktuellt ämne på distans i februari 2023
 • MNB:s årsmöte fredag 31.03.2023

UNGDOMSVERKSAMHETEN

 • Det planerade programmet har slutförts. Nytt uppdateras under hösten 2022

DAMVERKSAMHETEN

 • Regelbundna månadsmöten med inbjudna föreläsare eller annat program
 • Höstmöte / Julfest
 • Lotteri och Bingo
 • Förplägning vid MNB:s tävlingar, utbildningstillfällen och läger
 • Deltagande i aktiviteter ordnade av MNB och FSB
 • Damtävlingar
 • Arrangemang av kurser bl a Första Hjälp

VETERANVERKSAMHETEN

 • Startar under hösten 2022