DAMER

Damutskottet leds av förbundets damledare Gunnel Hellström

- har egna månadsmöten

- deltar även i tävlingar - > SE TÄVLINGSSIDAN

-  sköter trakteringar vid uppdrag, skolningstillfällen, möten, kurser, tävlingar osv.

- upplysningar

AV VÅRA MEDLEMSKÅRER HAR FÖLJANE DAMAVDELNINGAR:

Alberga FBK, Bobäck FBK, Esbo FBK, Evitskog FBK, Helsingfors FBK, Kylmälä FBK, Långvik FBK, Navala FBK och Sottungsby FBK

AV VÅRA MEDLEMSKÅRER HAR FÖLJANDE STÖDAVDELNINGAR:

Alberga FBK, Kyrkslätt FBK och Köklax FBK

AKTUELLT

Årsmöte 31.03.2023 platsen öppen

Damernas nästa månadsmöte är julfest. Tidpunkten och platsen meddelas senare.