STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

Ordförande: Bernt Dahl, Långvik FBK                  

Vice ordförande, verksamhetsledare: Ulf Ekblad,  Esbo FBK     

Medlem, vice verksamhetsledare: Antti Sjöblom, Köklax FBK

Medlem, sekreterare:  Sixten Malmström, Evitskog FBK

Medlem, skattmästare: Kim Hellström, Evitskog FBK

Medlem, damernas ledare: Gunnel Hellström, Evitskog FBK

Medlem, ungdomsledare: Dick Sandström, Bobäck FBK

Medlem vice ungdomsledare: Peter Wächter, Alberga FBK

Medlem: Fredrik Roos, Helsingfors FBK                     

Medlem: Jens Tegengren, Grankulla FBK                     

Medlem: Sampo Salmi, Alberga FBK                                           

Suppleant: Anja Sandholm, Bobäck FBK 

Suppleant: Samantha Roos.Tegengren, Grankulla FBK

 

Verksamhetsgranskare: Jahn-Christer Karle, Grankulla FBK                     

Verksamhetsgranskare: Paula Nyman, Bobäck FBK 

Verksamhetsgranskare, suppleant: Kaj Lindgren, Helsingfors FBK             

Verksamhetsgranskare, suppleant: Stefan Selroos, Bobäck FBK

Hedersordförande: Erik Dannbäck och Carl-Erik Ekberg, Walborg Åberg och Anja Sandholm.

Hedersmedlemmar Silvio Hjelt, Rolf Hurtta och Jahn-Christer Karle