STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

Ordförande, vice verksamhetsledare: Bernt Dahl, Långvik FBK                  

Verksamhetsledare, vice ordförande : Ulf Ekblad,  Esbo FBK     

Medlem, sekreterare:  Andrea Åberg, Bobäck FBK

Medlem, skattmästare: Sixten Malmström, Evitskog FBK

Medlem, damernas representant: Gunnel Hellström, Evitskog FBK

Ungdomsledare, medlem: Paul Wolff, Köklax FBK

Medlem: Fredrik Roos, Helsingfors FBK                     

Viceungdomsledare, medlem: Dick Sandström, Bobäck FBK

Medlem: Antti Sjöblom, Köklax FBK

Medlem: Jens Tegengren, Grankulla FBK                     

                                           

Suppleant: Anja Sandholm, Bobäck FBK 

Suppleant: Maria Saurèn, Navala FBK

 

Verksamhetsgranskare: Jahn-Christer Karle, Grankulla FBK                     

Verksamhetsgranskare: Paula Nyman, Bobäck FBK 

Verksamhetsgranskare, suppleant: Kaj Lindgren, Helsingfors FBK                      

Verksamhetsgranskare, suppleant: Stefan Selroos, Bobäck FBK

 

Hedersordförande: Erik Dannbäck och Carl-Erik Ekberg, Walborg Åberg och Anja Sandholm.

Hedersmedlemmar Silvio Hjelt, Rolf Hurtta och Jahn-Christer Karle